برخی از سوابق کاری

برخی از مجموعه هایی که در طول سالهای اخیر افتخار همکاری با آنها را داشته ام
  • همه
  • مشاوره
  • مشاوره و آموزش
  • خدمات فنی و کارشناسی
  • آموزش

گروه دوران

مشاوره

سازمان نظام صنفی رایانه ای

مشاوره و آموزش

معاونت رسانه مجازی صدا و سیما

خدمات فنی و کارشناسی

شرکت فناوران اطلاعات شمالغرب

مشاوره

مرکز کارشناسان قوه قضائیه

خدمات فنی و کارشناسی

دانشگاه الکترونیکی ایرانیان

آموزش

پژوهشکده شهر دانش

آموزش

موسسه حقوق فناوری اطلاعات برهان

مشاوره و آموزش

معاونت آموزش قوه قضاییه

خدمات فنی و کارشناسی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

آموزش

شرکت ایزایران

خدمات فنی و کارشناسی